ATT SÄLJA PÅ AUKTION


Gäller från 2018-11-28

1. VÄRDERING
Karlstad-Hammarö Auktionsverks värderingsmän med förordnande från Handelskammaren Värmland värderar konst och antikviteter, utför värderingar för bodelningar, bouppteckningar, försäkringsärenden och för inlämning av varor till Karlstad-Hammarö Auktionsverks auktioner. För värdering vänligen kontakta Karlstad-Hammarö Auktionsverks kundtjänst tel 054-510075 eller via e-post info@khav.se Du kan även besöka oss på Bruksgatan 22, Skoghall för kostnadsfri värdering. Önskar ni värdering av större eller ömtåliga föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi som ni visar upp hos oss eller skickar via post. Uppge då mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet.

2. INLÄMNING
Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i våra lokaler, Bruksgatan 22, Skoghall. Se inlämningstider. Inlämning kan ske av föremål vi anser säljbara, vilket bedöms från fall till fall.

3. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING
Karlstad-Hammarö Auktionsverk ombesörjer mot ersättning transporter av föremål till våra auktioner. Under transporten och när föremålet finns på plats hos Karlstad-Hammarö Auktionsverk är varorna försäkrade. Alla inlämnade föremål är allriskförsäkrade genom Karlstad-Hammarö Auktionsverk. Ersättning utfaller med ett värde motsvarande utropsprisets högre nivå, eller om föremålet sålts, till klubbat pris.

4. MARKNADSFÖRING
Karlstad-Hammarö Auktionsverk satsar stort på marknadsföring och genom annonser och kataloger på Internet når vi köpare över hela världen.

5. KATALOGISTERING
Karlstad-Hammarö Auktionsverks experter bedömer och undersöker samtliga föremål och gör därefter en katalogbeskrivning. Denna beskrivning tillsammans med bild publiceras på vår hemsida.

6. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Karlstad-Hammarö Auktionsverk åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision och fotokostnad. Fullständiga villkor finns i försäljningskontraktet. Vänligen kontakta kundtjänst tel 054-510075 för mer information.

7. BEVAKNINGSPRIS
Karlstad-Hammarö Auktionsverk kommer överens med säljaren om ett eventuellt bevakningspris. Detta innebär att ett föremål inte säljs under det överenskomna minimipriset. Om budgivningen stannar under bevakningspriset sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till säljaren.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Karlstad-Hammarö Auktionsverk omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Karlstad-Hammarö Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare uppgjorda villkor, varpå Karlstad-Hammarö Auktionsverk inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Karlstad-Hammarö Auktionsverk även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNING
Karlstad-Hammarö Auktionsverk lämnar efter att alla objekt försålts en ekonomisk redovisning över försäljningen via e-post eller vanlig post. Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida. Utbetalning sker ca 14 dagar efter att alla objekt försålts under förutsättning att de försålda objekten är betalade.LARS LERIN såld för 196 000 kr
Inlämning pågår till nästa kvalitetsauktion
MYNT
Just nu stor efterfrågan på mynt, smycken, fickur